پنل مدیریت مشتریان


جهت ثبت اطلاعات مربوط به کسب و کار و خدمات خود، ثبت برنامه کاری، مدیریت درآمدهای حاصل از خدمات، مدیریت مشتریان و نوبت های رزرو شده، ثبت نوبت های دستی، مدیریت پرونده های کاربران (ویژه پزشکان) لطفاً اپلیکیشن نوبت دهی را نصب و از امکانات بی شمار آن بهره ببرید:

در صورت بروز هرگونه مشکل و سوال با ما در ارتباط باشید:


087-31505


info@tirozh.com